Projekty a ceny

Ceny projektů jsou v souladu s výkonovým a honorářovým řádem ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků).

Ceny projektových dokumentací se odvíjejí od jejich rozsahu a složení úkolu, projektových řešení rodinných domů a rekonstrukcí. Vykazují poměrně široké rozmezí. Cenu mohou ovlivnit i mimořádné termínové požadavky.

Prvotní je prostudování podkladů, návštěva parcely nebo stavby. Poté sestavíme návrh ceny projektu a určíme kompletní cenu. Po zpracování návrhu projektu, či studie se zákazník podílí třetinovou zálohou z celkové ceny projektu, doplatek při předání projektu.

 projekt3

Orientační ceny :

Osazení typového projektu včetně přípojek     10.000 – 20.000,-
Garáž, chatka, kůlna    10.000 - 15.000,-
Zakreslení skutečného provedení stavby   20.000 - 25.000,-
Rekonstrukce, přístavby, půdní vestavby    30.000 - 40.000,-
Nové rodinné domy         60.000 - 90.000,-
Průmyslové stavby   dle rozsahu